پنجشنبه, ۹ تیر(۴) ۱۴۰۱ / Thu, 30 Jun(6) 2022 /
           
فرصت امروز
1 ماه پیش
شاخص کل بازار بورس در کانال یک میلیون و ۵۲۲ هزار واحد
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس امروز شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ با افزایش یک هزار و ۶۰ واحدی به یک میلیون و ۵۲۲ هزار واحد رسید. همچنین امروز شاخص کل هم وزن مثبت بود و با ۳ هزار و ۴۸۸ واحد افزایش به ۴۱۵ هزار و ۱۱۵ واحد رسید. امروز نمادهای شپنا، حکشتی...
2 ماه پیش
شاخص کل بازار بورس از رشد جا ماند
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس با ۱۴۳۴ واحد کاهش تا رقم یک میلیون و ۵۲۱ هزار واحد کاهش یافت. این در حالی است که شاخص کل بامعیار هم وزن با ۱۳۷۷ واحد افزایش به رقم ۴۱۱ هزار و ۶۸۹ واحد رسید. امروز نمادهای گروه مپنا، معدنی و صنعتی گل گهر، پالایش نفت...
2 ماه پیش
رشد 15 هزار واحدی شاخص کل بازار بورس
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص بورس امروز افزایش ۱۵ هزار و ۵۲۶ واحدی را تجربه کرد و در نهایت به سطح یک میلیون و ۵۲۲ هزار واحد رسید. همچنین امروز شاخص کل هم وزن ۱٫۱۸  درصد رشد داشت و به محدوده ۴۱۰ هزار و ۳۱۰ واحدی رسید. امروز نمادهای فارس، تاپی...
2 ماه پیش
شاخص کل بازار بورس در کانال یک میلیون و ۵۰۷ هزار واحد
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس امروز دوشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ با افزایش ۲ هزار و ۵۸۶ واحدی به یک میلیون و ۵۰۷ هزار واحد رسید. همچنین شاخص کل هم وزن هم مثبت شد و با ۳ هزار و ۱۱۲ واحد افزایش به ۴۰۵ هزار و ۵۱۷ واحد رسید. امروز نمادهای فارس، تاپیکو، ف...
2 ماه پیش
شروع کاهشی شاخص کل بازار بورس در اولین روز کاری
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل در پایان معاملات امروز با کاهش 7 هزار و 488 واحد به رقم یک میلیون و 504 هزار و 731 واحد رسید. همچنین شاخص کل با معیار هم وزن امروز با 983 واحد رشد به رقم 402 هزار و 414 واحد رسید. امروز نمادهای شرکت های بزرگ مانند فولاد...
2 ماه پیش
شاخص کل بازار بورس قرمز پوش شد
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس امروز با ۸۰۸ واحد کاهش در رقم یک میلیون و ۵۱۲ هزار واحد ایستاد. این در حالی است که شاخص کل با معیار هم وزن ۸۶۱ واحد افزایش یافت و رقم ۴۰۱ هزار و ۴۳۶ واحد را ثبت کرد. امروز نمادهای پارسان، شبندر، نوری و شستا بیشترین...
2 ماه پیش
رشد 11 هزار واحدی شاخص کل بازار بورس
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص بورس تهران امروز با رشد بیش از ۱۱ هزار و ۲۲۱ واحدی در رقم یک میلیون و ۵۱۳ هزار واحدی آرام گرفت. همچنین شاخص کل هم وزن افزایش ۲۷۹۸ واحدی به رقم ۴۰۰ هزار و ۹۴۰ واحد رسید. امروز نمادهای صنایع پتروشیمی خلیج فارس، پالایش نفت اص...
2 ماه پیش
ادامه سبز پوشی شاخص کل بازار بورس
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس امروز با رشد ۲۶ هزار و ۶۵۴ واحدی به یک میلیون و ۵۰۱ هزار واحد رسید. همچنین شاخص کل هم‌ وزن نیز با رشد ۶ هزار و ۷۸۲ واحدی در پله ۳۹۷ هزار و ۷۶۹ واحدی ایستاد. امروز نماد‌های شستا، پارسان، تاپیکو،...
2 ماه پیش
شاخص کل بازار بورس در کانال یک میلیون و ۴۷۵ هزار واحد
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس امروز یکشنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ با افزایش ۷ هزار و ۴۱۰ واحدی به یک میلیون و ۴۷۵ هزار واحد رسید. همچنین امروز شاخص کل هم وزن نیز مثبت بود و با ۳ هزار و  ۳۴۱ واحد افزایش به ۳۹۰ هزار و ۹۸۷ واحد رسید. امروز صنایع پتر...
2 ماه پیش
شروع سبز شاخص کل بازار بورس
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بازار بورس در پایان معاملات با رشد ۱۳ هزار و ۵۳۹ واحد به رقم یک میلیون و ۴۶۷ هزار و ۶۶۸ واحد رسید. همچنین شاخص کل با معیار هموزن با افزایش ۴۶۷۵ واحد به رقم ۳۸۷ هزار و ۶۳۹ واحد رسید. امروز نمادهای فولاد مبارکه، ملی مس، گ...
2 ماه پیش
بازگشت شاخص کل بازار بورس به مدار رشد
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، امروز شاخص کل بورس با رشد ۸ هزار و ۱۰۰ واحدی به یک میلیون و ۴۵۴ هزار واحد رسید. همچنین شاخص کل هم وزن نیز با رشد ۲ هزار و ۶۷۶ واحدی در پله ۳۸۲ هزار و ۹۶۹ واحدی ایستاد. امروز نمادهای فولاد مبارکه اصفهان، پالایش نفت بندرعباس، ملی...
2 ماه پیش
کاهش 33 هزار واحدی شاخص کل بازار بورس
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس در پایان معاملات با کاهش 33 هزار و 522 واحد، شاخص کل به یک میلیون و 445 هزار و 970 واحد رسید. همچنین شاخص کل با معیار هم وزن با کاهش 6 هزار و 745 واحد به رقم 380 هزار و 295 واحد رسید. امروز نمادهای فولاد مبارکه، مل...
2 ماه پیش
ادامه رشد شاخص کل بازار بورس
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس امروز دوشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ با افزایش ۵ هزار و ۴۷۷ واحدی به یک میلیون و ۴۷۹ هزار واحد رسید. همچنین امروز شاخص کل هم وزن مثبت بود و با ۳ هزار و  ۵۵۰ واحد افزایش به ۳۸۷ هزار و ۴۷ واحد رسید. امروز نمادهای شپدیس،...
2 ماه پیش
رشد 15 هزار واحدی شاخص کل بازار بورس
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران،شاخص کل بورس امروز یکشنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ با  افزایش ۱۵ هزار و ۳۲۷ واحدی به یک میلیون و ۴۷۴ هزار واحد رسید. همچنین امروز شاخص کل هم وزن مثبت بود و با ۵ هزار و  ۴۲۵ واحد افزایش به ۳۸۳ هزار و ۵۰۰ واحد رسید. امروز نمادهای...
2 ماه پیش
کاهش 5 هزار واحدی شاخص کل بازار بورس
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس با پنج هزارو ۹۹ واحد کاهش در رقم ۱ میلیون و ۴۵۸ هزار واحد ایستاد. همچنین این در حالی است که شاخص کل با معیارهم وزن ۷۲۸ واحد افزایش یافت و تا رقم۳۷۸ هزارو۷۶ واحد صعود کرد. امروز نمادهای ایران خودرو، ملی صنایع مس ایر...
آخرین مطالب
پیشنهاد سردبیر
قیمت های روز
اینفوگرافی های پیشنهادی
محبوب ترین ها
با ما در ارتباط باشید

شبکه های اجتماعی
           
كلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ است و هرگونه بهره ‌برداری غیرتجاری از مطالب و تصاویر با ذكر نام و لینک منبع، آزاد است. © 1399/2020
بازگشت به بالای صفحه