یکشنبه, ۱۳ اسفند(۱۲) ۱۴۰۲ / Sun, 3 Mar(3) 2024 /
           
فرصت امروز
بررسی 3 راهکار کاربردی برای حفظ کارمندان شرکت

حفظ کارمندان، اولویت نخست کسب و کارهای کوچک

4 سال پیش ( 1398/6/11 )
پدیدآورنده : علی آل علی   پدیدآورنده : کسب و کارهای کوچک  

فعالیت به عنوان یک کسب و کار کوچک نیازمند توانایی تحمل سطح بالایی از رقبا با دیگر برندهاست. علاوه بر غول های بزرگ و جهانی حوزه کسب و کار، باید به فکر رقبای کوچک نیز بود. امروزه با توسعه حوزه کسب و کار و افزایش روافزون تعداد برندهای فعال دستیابی به موفقیت دشوارتر شده است. یکی از عناصر اصلی کسب موفقیت برای هر کسب و کار حضور کارمندان ماهر و باتجربه است. وقتی یک کارمند را استخدام می کنیم، در طول زمان مهارت و تجربه وی افزایش چشمگیری پیدا می کند. به این ترتیب در عمل پس از گذشت چند سال بدل به کارمندی ماهرتر نسبت به روز نخست خواهد شد. چالش اساسی کسب و کارهای کوچک تلاش برای حفظ کارمندان شان است. بسیای از کارمندان پس از کسب تجربه مناسب اقدام به همکاری با شرکت های بزرگ تر می کنند. به این ترتیب ما شمار قابل توجهی از کارمندان باسابقه خود را از دست خواهیم داد.

بسیاری از صاحبان کسب و کارهای کوچک مقاومت در برابر پیشنهاد همکاری برندهای بزرگ به کارمندان شان را رقابت ناپذیر تلقی می کنند. به این ترتیب برندهای بزرگ با پیشنهاد دستمزد بیشتر به راحتی کارمندان ماهر کسب و کارهای کوچک را جذب خواهند کرد. هدف اصلی در این مقاله بررسی شیوه های حفظ کارمندان در شرکت های کوچک است. شاید در نگاه نخست این امر غیرممکن به نظر برسد، اما راهکارهای مناسبی برای کسب و کارهای کوچک در برابر برندهای بزرگ وجود دارد. نکته جالب اینکه در بسیاری از مواقع برندهای کوچک امکان استفاده از خلاقیت و ارائه پیشنهادهای جذابی به کارمندان شان دارند. ماهیت چنین پیشنهادی امکان ارائه شان از سوی برندهای بزرگ را منتفی می سازد. بدون تردید کنجکاوی شما برای آگاهی از ماهیت این راهکارها بسیار زیاد است. در ادامه سه شیوه برتر در این زمینه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

راهکارهای حفظ کارمندان

1. ارائه برنامه کاری انعطاف پذیر

به عنوان یک کسب و کار کوچک نیازی به زندانی ساختن کارمندان در زمان بندی سفت و سخت کاری وجود ندارد. امروزه دیگر امکان تعیین ساعت کاری یکسان برای تمام کارمندان به سادگی فراهم نیست. بسیاری از برندهای بزرگ علی رغم آگاهی از این امر امکان ایجاد تنوع بیش از حد در برنامه زمانی کارمندان را ندارند. در اینجا کسب و کارهای کوچک امکان استفاده از مزیت موجود را خواهند داشت. بر این اساس ارائه برنامه کاری انعطاف پذیر باید در دستور کار ما قرار گیرد. شاید برخی از کارمندان علاقه مند به حضور در شرکت رأس ساعت مقرر و ترک دفتر پس از ساعت استاندارد کاری داشته باشند. این امر بسیار مطلوب خواهد بود، اما همه کارمندن این طور فکر نخواهند کرد. برخی از کارمندان علاقه مند به اضافه کاری برای بهره مندی از یک روز تعطیلی بیشتر یا حضور در دفتر کار به هنگام ظهر و ترک شرکت به هنگام شب هستند. در این صورت تلاش برای ایجاد هماهنگی میان تمام کارمندان امری نامناسب خواهد بود. به ویژه اینکه برندهای کوچک نیاز چندانی به تعیین ساعت های دقیق برای حضور کارمندان ندارند، با این حساب ارائه زمان کاری انعطاف پذیر مزیت اصلی شرکت ما در زمینه حفظ کارمندان خواهد بود.

مطلب مرتبط:  تأثیر اولین هفته کاری در حفظ کارمندان تازه استخدام

نکته مهم در زمینه طراحی ساعت کاری انعطاف پذیر تلاش برای ایجاد رابطه ای نزدیک به کارمندان است. فقط در این صورت امکان یافتن برنامه منسجم و یکپارچه ای فراهم خواهد شد. اغلب کارمندان نسبت به بیان ساعت دلخواه حضورشان در شرکت بدون ایجاد رابطه ای نزدیک احساس خوشایندی نخواهند داشت. به عنوان مدیر یک کسب و کار کوچک وظیفه اصلی ما تلاش برای ایجاد شرایطی مناسب در شرکت است. به این ترتیب فضای شرکت برای اظهارنظر و تعیین برنامه اصلی زمانی مساعدتر خواهد شد.

2. مزیت بهره مندی از سود شرکت

شاید شما به عنوان یک کسب و کار کوچک توانایی ارائه سطح دستمزد برابر با شرکت های بزرگ را نداشته باشید. بدون تردید یکی از معیارهای مهم افراد در زمینه فعالیت در شرکت ها دستمزدشان است. به این ترتیب با مشاهده امکان همکاری با شرکتی دیگر همراه با دستمزد بیشتر وسوسه ترک شغل فعلی شروع می شود. به راستی چرا نباید شغلی با حقوق بیشتر آن هم در شرکتی بزرگ را انتخاب نکرد؟ بدون شک تلاش برای حفظ کارمندان در چنین شرایطی بسیار دشوار خواهد بود. یکی از راهکارهای مناسب در این میان اجرای طرح بهره مندی کارمندان از سود شرکت است. به این ترتیب کارمندان به نوعی بدل به سهامداران شرکت می شوند. این استراتژی در بسیاری از مواقع تاثیر مناسبی بر روی کارمندان دارد. به این ترتیب آنها حتی قید فعالیت در شرکت های بزرگ را نیز خواهند زد. جالب اینکه در اینجا امکان فعالیت مشابه از سوی برندهای بزرگ وجود ندارد. هیچ برند بزرگی امکان تلقی کارمندانش به عنوان سهامداران را نخواهد داشت. پیش نیاز سرمایه گذاری در شرکت های بزرگ داشتن مبالغ هنگفت است. سودهای ناشی از سرمایه گذاری نیز بسیار کلان است، بنابراین چنین پروژه ای به طور کلی خارج از دسترسی غول های بزرگ کسب و کار خواهد بود.

3. پیشنهاد بسته شراکت در مالکیت کسب و کار

بدون تردید مهم ترین مزیت فعالیت به عنوان مدیر یا رئیس یک کسب و کار کوچک بی نیازی از فعالیت در کنار مدیر رده بالاتر از خودمان است. در جایگاه مدیرعامل یا رئیس شرکت ما آزادی عمل بسیار زیادی خواهیم داشت. بسیاری از کارآفرینان موفق با هدف ایجاد آزادی عمل بیشتر برای خود از موقعیت های شغلی بسیار عالی در شرکت های بزرگ صرف نظر کرده اند. بی شک به عنوان صاحب یک کارمند ایده شراکت در مالکیت کسب و کاری که برای آن کار می کنیم، جذاب خواهد بود. به این ترتیب در نهایت ما امکان بهره مندی از مزیت های کارآفرینی به صورت مستقل را خواهیم داشت. بسیاری از کارمندان رویای شروع کسب و کار مستقل خود را دارند، با این حال دغدغه های مختلف زندگی مانع آنها می شود. پیشنهاد بسته شراکت در مالکیت کسب و کار از سوی ما تا حد زیادی بر روی فرآیند تصمیم گیری آنها تاثیر خواهد گذاشت. به این ترتیب ما امکان حفظ کارمندان مان در رقابت با شرکت های بزرگ را خواهیم داشت.

بدون تردید تامل بر روی افزودن کارمندان شرکت به فهرست مالکان و مدیران کسب و کار امر بسیار بزرگی خواهد بود، بنابراین پیش از طرح موضوع باید با دقت به آن فکر کنیم. نکته مهم در این میان پیوند میان آینده کسب و کارمان با توانایی حفظ کارمندان است. درست به همین خاطر باید به ارائه پیشنهاد شراکت در مالکیت کسب و کار به طور حدی فکر کنیم.

مطلب مرتبط: چگونه افراد بااستعداد تیم کاری خود را حفظ کنیم

ضرورت رفتار هوشمندانه

مدیرعامل یک شرکت بزرگ امکان ایجاد رابطه نزدیک با تمام کارمندان و طراحی استراتژی مشخص براساس سطح نیاز تک تک آنها را ندارد، با این حال در کسب و کارهای کوچک امکان بهره مندی از این فرصت وجود خواهد داشت. این امر مزیت رقابتی اصلی کسب و کارهای کوچک در راستای حفظ کارمندان شان از برندهای بزرگ محسوب می شود. رفتار هوشمندانه در این زمینه به ما کمک فراوانی برای حفظ کارمندان خواهد کرد.

منبع : foxbusiness
برچسب ها : اصول کسب و کار
لینک کوتاه صفحه : www.forsatnet.ir/u/ykjHA5wu
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی :
نظرات :
قیمت های روز
پیشنهاد سردبیر
آخرین مطالب
محبوب ترین ها
وبگردی
مشاوره کسب و کارنهال انگوروکیلقطعات لیفتراکدستگاه برش لیزرابزارآزمایشگاه تجهیزات اعلام حریق آریاکخرید فالوورخرید بلیط هواپیماخرید لوازم ورزشیکیلید اجاره خانه در تهرانپرده پذیراییلیفتراکپرس لاین ساخت پرسشنامهرمان پرطرفدارسررسید 1403طراحی سایت فروشگاهشیر برقی گازتیزهوشان پایه ششمخرید نرم افزار حسابداریخرید سی پی کالاف دیوتی موبایلتقویم رومیزیقیمت ورق گالوانیزهخرید قسطیتعمیر کاتالیزورخرید گوشی آیفون 13نهال گردومریم شفیعی مدیرعامل کانون ایران نوین و برگزارکننده نمایشگاه تهرانتخت خواب دو نفرهلایک اینستاگرام ارزانخرید از چینتور استانبولخدمات پرداخت ارزی نوین پرداختآژانس تبلیغاتیچک صیادیتور اماراتدوره مذاکره استاد احمد محمدیخرید فالوور فیکخرید نهال گردوماشین ظرفشویی بوشدوره رایگان Network+
تبلیغات
  • واتساپ : 09031706847
  • ایمیل : ghadimi@gmail.com

كلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ است و هرگونه بهره ‌برداری غیرتجاری از مطالب و تصاویر با ذكر نام و لینک منبع، آزاد است. © 1393/2014
بازگشت به بالای صفحه